سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اسماعیل لیمو زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
محمود جورابیان – دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

بیشترین سهم تلفات در یک سیستم قدرت مربوط به بخش توزیع است که همواره مورد توجه بوده است. از جمله عوامل مهم در افزایش تلفات در شبکه توزیع وجود جریان های راکتیو است. متداولترین روش جبران توان راکتیو در سیستم قدرت استفاده از خازن های موازی می باشد. از مزایای خازنگذاری علاوه بر کاهش تلفات،کاهش تلفات پیک آزادسازی ظرفیت شبکه و بهبود پروفیل ولتاژ را می توان نام برد. مسئله مورد توجه در خازنگذاری، جایابی و مقداریابی بهینه خازن است به نحوی که سود حاصل از خازنگذاری بیشینه گردد. در این مقاله یک تکنیک جدید برای جایگذاری و مقداریابی خازن های ثابت در شبکه توزیع شعاعی بر پایه الگوریتم ژنتیک ارائه شده است. روشهای بهینه موجود در زمینه خازنگذاری اکثراً تنها شامل کاهش تلفات و پروفیل ولتاژ به طور همزمان است. اما هزینه جبران و تغییرات بار در تابع هدف تاثیر داده نشده اند. در این مقاله یک رویکرد کلی برای جواب بهینه این مسئله صورت گرفته که شامل همه پارامترهای شبکه توزیع می باشد: قیمت خازن ولتاژ فاز و تغییرات بار لذا یک جستجوی وسیع در میان تمام جواب های ممکن نیاز است. بدین منظور در این مقاله از الگوریتم ژنتیک ١ به عنوان قدرتمندترین روش جستجوی بهینه استفاده شده است.