سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد الاله – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، گروه مهندسی برق، دزفول، ایران
افشین لشکرآرا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، گروه مهندسی برق، دزفول، ایران
حسن براتی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، گروه مهندسی برق، دزفول، ایران
جمشید آقایی – دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز

چکیده:

این مقاله یک دیدگاه جدید به منظور جایابی بهینه جابجاگر فاز PST) تحت پیشامد خروج خط ارائه می کند. تابع هدف حداقل کردن میانگین بارپذیری روی خطوط پربار انتخاب شده است. نتایج شبی هسازی با استفاده از نرم افزار هایGAMS و MATLAB روی شبکه استاندارد ۱۴ شینهIEEE انجام شده است. نتایج شبی هسازی تاثیر دیدگاه پیشنهاد شده بر روی امنیت سیستم و کاهش میانگین بار پذیری تحت پیشامد خروج خط را نشان خواهد داد