سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رامتین صادقی – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحدشهرمجلسی
احسان صادقیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

چکیده:

جایابی بهینه ی خازن به منظور کاهش تلفات شبکه بهبود پروفایل ولتاژ کاهش بار راکتیو خط و اصطلاح ضریب توان یکی از مهمترین مسائل طراحی و کنترل سیستمهای قدرت می باشد اپراتور شبکه ی توزیع با درنظر گرفتن دو هدف عمده کاهش تلفات توان حقیقی و حداکثر نمودن بازگشت سرمایه ی لازم برای نصب بانکهای خازنی برای فروش به سیستم انتقال موقعیت تعداد و ظرفیت بهینه ی بانکهای خازنی را بهدست می آورد دراین مقاله مسئله بهینه سازی برای مقادیر مختلف پارامتر مقدار اقتصادی انرژی راکتیو فرمول بندی میشود و پس از ارزیابی تابع هدف واجرای الگوریتم بهینه سازی برای هر مقدار این پارامتر آرایش و ظرفیت بهینه ی خازن در گره های بار شبکه به دست می آید.