سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت انرژی در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ولی رضوی طولارود –
حسین افراخته –

چکیده:

در سیستم‌های قدرت همواره امکان بروز حوادثی از قبیل خروج خط، خروج ژنراتور و سایر تجهیزات وجود دارد که می‌تواند باعث ایجاد تراکم در بعضی از خطوط گردد. این مقاله به منظور بررسی و جلوگیری از تراکم خطوط، سیستم قدرت را در حالت‌های افزایش یکنواخت بار و خروج خط بررسی می‌کند. همچنین از روش‌های بهینه‌سازی چندهدفه برای تعیین نوع، مکان و اندازه بهینه ادوات جبران‌ساز سری کنترل شده با تریستور (TCSC) و جبران‌ساز استاتیکی توان راکتیو (SVC) استفاده شده است تا تراکم خطوط، تلفات توان و انحراف ولتاژ کاهش یابد. برای کاهش تقابل بین اجزای تابع هدف، از الگوریتم چندهدفه NSGA-II برای بهینه‌سازی همزمان بهبود تراکم، کاهش تلفات و انحراف ولتاژ استفاده شده است. شبکه آزمون ۳۹ شینه IEEE برای بررسی قابلیت‌های روش پیشنهادی بکار رفته و نتایج بدست آمده مورد ارزیابی قرار گرفته است.