سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مصطفی صدیقی زاده – استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی ره قزوین
عرف شاه منصوریان – استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی ره قزوین
مهدی جعفرپورموحد – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

یکی ازمهمترین مسائلی که درسالهای اخیر درسیستم توزیع به آن پرداخته شده است مساله کاهش تلفات درسیستم توزیع است لذا ارایه راهکاری برای کاهش تلفات امری ضروری به نظر می رسد یکی از ساده ترین روشهای کاهش تلفات جبران توان راکتیو می باشد که این کار با نصب خازن درباسهای موردنظر صورتمیگیرد اما مشکل اصلی تعیین اندازه و مکان خازن به گونه ای بهینه است که کمترین هزینه و بیشترین سود را داشته باشد دراین مقاله هدف کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ با استفاده از روش ترکیبی HBMOPSO می باشد این الگوریتم روی سیستم ۱۳باسه خدابنده تست شده است.