سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدمحمدعلی موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
پرویز رمضانپور – عضو هیات علمی دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

جایابی ادوات حفاظتی در فیدرهای توزیع بگونه ای صورت میپذیرد که قابلیت اطمینان زیادی در صورت وقوع خطا در شبکه، حاصل گردد. افزودن واحدهای تولید پراکنده و منابع ذخیره ساز انرژی به شبکه توزیع می تواند قابلیت اطمینان سیستم را افزایش دهد. اما این افزایش قابلیت اطمینان، مستلزم استفاده از رله های بازبست، بمنظور جزیره سازی مناسب نواحی دارای منابع تولید پراکنده می باشد. در این مقاله جایابی بهینه بازبست ها بمنظور افزایش قابلیت اطمینان سیستم در یک شبکه توزیع حاوی منابع تولید پراکنده صورت می پذیرد. فرآیند جایابی با استفاده از دو الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذراتPSO)والگوریتم ژنتیکGA) صورت گرفته و میزان برتری این دو روشدر مسئله جایابی این ادوات، مورد مقایسه قرار می گیرد.