مقاله جای گاه تشبیهات تلمیحی در ساختار غنایی شعر استاد حمیدی شیرازی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در پژوهشنامه ادب حماسی (پژوهش نامه فرهنگ و ادب از صفحه ۲۷ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: جای گاه تشبیهات تلمیحی در ساختار غنایی شعر استاد حمیدی شیرازی
این مقاله دارای ۳۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حمیدی شیرازی
مقاله تشبیه تلمیحی
مقاله اساطیری
مقاله دینی
مقاله غنایی و عاشقانه تاریخی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عرفانی مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: ماحوزی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مهدی حمیدی شیرازی در میان شاعران سنت گرای معاصر در حوزه ادب غنایی، در فرم و ساختار و در معنا و محتوا، سبکی خاص ومنحصر بفرد دارد. در تمامی آثار وی بویژه «اشک معشوق» همه عناصر زبانی، آرایه های ادبی، وزن، موسیقی شعر، واژگان، ترکیبات، تصاویر، فرم و ساختار در خدمت عنصر «عاطفه» قرار دارد. در این جستار سعی شده است، یکی از شیوه های ساختاری و تصویرسازی وی، که بهره گیری از تشبیهات تلمیحی از جمله: اساطیری، حماسی، دینی، عاشقانه و تاریخی، مورد بررسی قرار گیرد. وی از عناصر اساطیری، مذهبی، عاشقانه و تاریخی برای ابراز احساسات عاشقانه خویش در عاطفی ترین ساختار بهره می گیرد و علاوه بر، برجسته سازی تصویری، با دم جان بخش خود، آن ها را جانی تازه بخشیده است. پیوند مناسب میان این عناصر تشبیهی، تلمیحی و جریان عشق میان او و محبوب، از ویژگی های اصلی شعر اوست.