مقاله جایگزینی ماهی انجک (Schizothorax zarudnyi) با کپور معمولی در کشت چندگونه ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پژوهش های جانوری (زیست شناسی ایران) از صفحه ۴۳۵ تا ۴۴۲ منتشر شده است.
نام: جایگزینی ماهی انجک (Schizothorax zarudnyi) با کپور معمولی در کشت چندگونه ای
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرورش چندگونه ای
مقاله انجک
مقاله کپور ماهیان چینی
مقاله زابل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عقیلی کامران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی عملکرد پرورش توام ماهی انجک (Schizothorax zarudnyi) با کپور ماهیان چینی (فیتوفاگ، سرگنده، آمور) این ماهی با تراکم متداول (۳۰۰۰ عدد در هکتار) از تیر ماه ۱۳۸۴ تا آبان ماه ۱۳۸۵ در مرکز تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی زهک در زابل پرورش داده شد. ترکیب کشت متداول بچه کپور ماهیان چینی به ترتیب، فیتوفاگ %۶۵، کپورمعمولی %۲۰، سرگنده %۵ و آمور %۱۰ بود. پرورش در ۳ استخر طرح و ۳ استخر شاهد به مساحت ۳۵۰۰ مترمربع (حدود ۱٫۳ هکتار) با تراکم ۱۱۰۰ عدد انجام گردید. ماهی انجک با تراکم ۲۲۰ عدد در هر استخر به ترکیب کشت توام کپور ماهیان چینی (جایگزین کپور معمولی) اضافه گردید و در طول دوره پرورش عوامل فیزیکی و شیمیایی مهم آب اندازه گیری شد. نرخ بازماندگی ماهی انجک و کپور ماهیان چینی بترتیب ۶۹٫۱ و ۸۵٫۸ درصد بود. بچه ماهیان انجک از وزن متوسط ۴۰ گرم در ابتدای دوره پرورش به وزن متوسط ۷۶۰٫۴±۱۲ گرم در پایان دوره پرورش رسیدند. بررسی ها نشان داد که متوسط تولید ماهی کپور بیشتر از ماهی انجک بوده ولی تولیدات آمور در استخرهای طرح بیشتر از استخرهای شاهد بود. میانگین تولید کل ماهیان در کشت توام با ماهی انجک با کپور ماهیان چینی (استخرهای طرح) ۱۳۱۲ کیلوگرم در هکتار و در کشت کپور ماهیان چینی متداول (استخرهای شاهد) ۱۶۸۱ کیلوگرم در هکتار بود. با توجه به قیمت ماهی انجک در بازارهای محلی نسبت به ماهی کپور می توان تولید این ماهی را به مزرعه داران توصیه نمود.