مقاله جایگاه موعودگرایی در آیین بودای تبتی و علل گرایش به آن در عصر حاضر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مشرق موعود از صفحه ۱۵۱ تا ۱۷۳ منتشر شده است.
نام: جایگاه موعودگرایی در آیین بودای تبتی و علل گرایش به آن در عصر حاضر
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موعودگرایی
مقاله میتریه
مقاله آیین بودای تبتی
مقاله دالایی لاما
مقاله کلکی
مقاله کاله چکره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موحدیان عطار علی
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری ابوالقاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
میتریه، موعود منجی در آیین بوداست که متون مقدس همه سنت های بودایی، آمدن او را پیش گویی کرده اند. اصل و اساس این پیش گویی ها به سخنان بودا در سه سبد کانون پالی بازگشت می کند، اما در طی زمان، در هر یک از سنت های بودایی ویژگی هایی پیدا کرده است که در سنت های دیگر دیده نمی شود. از همین رو، اهمیت و جایگاه امروزی میتریه در هر یک از سنت های بودایی نیز متفاوت شده است. موعودگرایی آیین بودای تبتی به دلیل تاخر زمانی و تاثیرپذیری از آیین هندو، گاهی موضوعاتی مانند رویارویی با ادیان ابراهیمی، به ویژه اسلام را در خود دارد که مورد توجه بسیار شرق شناسان نیز قرار گرفته است. همچنین از آن جا که میتریه با مساله حکومت جهانی آینده در پیوند است، تاکید دالایی لامای چهاردهم – رهبر سیاسی و مذهبی آیین بودای تبت – بر احیای نام میتریه و ساخت بزرگ ترین تندیس از میتریه در شهر «بودگیا»ی هند – که طبق نقل تاریخ، بودا در آن جا به اشراق رسید – از نظر مذهبی و سیاسی اهمیتی ویژه پیدا می کند.
نوشتار حاضر ابتدا جایگاه میتریه در سنت تبتی و ویژگی های خاص آن را بررسی می کند و سپس به علل اصلی گرایش به احیای مجدد آن در تبت می پردازد.