مقاله جایگاه مساله اعاده معدوم در حکمت سینوی و صدرایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در حکمت سینوی (مشکوه النور) از صفحه ۴۳ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: جایگاه مساله اعاده معدوم در حکمت سینوی و صدرایی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعاده معدوم
مقاله تشخص
مقاله اصالت وجود
مقاله اصالت ماهیت
مقاله حرکت جوهری
مقاله ابن سینا
مقاله ملاصدرا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کهندانی تفرشی مهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از موضوعات مهم در اندیشه اسلامی، بحث امتناع یا جواز اعاده معدوم است. حکمای اسلامی برخلاف برخی از متکلمان، بر محال بودن اعاده معدوم متفق اند. و مساله اصلی در این مقاله آن است که به رغم اتفاق حکما بر امتناع اعاده، اختلاف مبنایی بین حکمت سینوی و حکمت صدرایی در تحلیل این موضوع چیست. در حل این مساله باید متذکر شد که اساس و محور در بحث اعاده معدوم، موضوع تشخص و این همانی است که در فلسفه ابن سینا تحلیل مناسبی از آن ارائه نشده است؛ زیرا مدار تشخص ماهیت و عوارض ماهوی قلمداد شده است. به دلیل همین نقصان، در بحث اعاده معدوم نمی توان بنابر حکمت مشا تفسیر مناسبی ارائه داد، همان طور که شیخ الرئیس نتوانست تشخص موضوع در حرکت جوهری را تحلیل کند و به نفی آن رای داد. در مقابل، با طرح اصالت وجود و محور قرار دادن آن در تشخص در فلسفه صدرایی معلوم می شود که به رغم تغییر کلی ماهیت، تشخص موجود سیال و متحرک حفظ می شود و در صورت قطع این پیوستگی وجودی، بازگشت ماهیت به معنای اعاده امر معدوم نیست.
با توجه به ارتباط موضوع با بحث حرکت جوهری، و این که انعدام تنها در جهان طبیعت و در جریان حرکت قابل تصور است، جایگاه مبحث اعاده معدوم، بایستی از قسمت کلیات مباحث وجود خارج شود و در ردیف سایر مباحث حرکت و در ادامه مبحث حرکت جوهری قرار گیرد.