مقاله جایگاه طبیعت در تربیت انسان از دیدگاه قرآن کریم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی از صفحه ۹ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: جایگاه طبیعت در تربیت انسان از دیدگاه قرآن کریم
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طبیعت و قرآن
مقاله تربیت و قرآن
مقاله بنیادهای تربیتی در قرآن
مقاله هدفهای تربیتی در قرآن
مقاله روشهای تربیتی از نظر قرآن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهشتی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: شکری نیا محمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش، با روش تحلیلی استنباطی به تبیین دیدگاه قرآن کریم در خصوص بنیادها، هدفها و روشهای تربیتی ارتباط انسان با طبیعت پرداخته است. تداوم حیات فردی و پرورش قوای حسی در ارتباط با تربیت جسمانی، شناخت عالم آفاقی و تبیین امور معنوی و انتزاعی در ارتباط با تربیت عقلانی، ایجاد و تقویت باور به توحید، نبوت و معاد در زمینه تربیت اعتقادی، تقویت عزت نفس، تلطیف روح، مبارزه با هواپرستی مربوط به تربیت اخلاقی، تقویت مناسبات اجتماعی، تحقق عدالت اجتماعی، قوام و تعالی حیات اجتماعی در ارتباط با تربیت اجتماعی، هدفهای مشخص شده در این پژوهش است، هم چنین چهار روش کلی تجربه حسی، گردشگری، کار و کسب و مطالعه بعد طولی طبیعت برای تحقق هدفهای تربیتی از آیات قرآن کریم استنباط و معرفی شده است. نتیجه پژوهش بیان می کند که از دیدگاه قرآن کریم، طبیعت در ارتباط با مراتب بالای هستی، ارزش و اهمیت دارد و نردبان ترقی و تعالی انسان برای رسیدن به کمال و سعادت دنیوی و اخروی او خواهد بود.