مقاله جایگاه «شوهر آهوخانم» در ادبیات داستانی فارسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در زبان و ادبیات فارسی (مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی) از صفحه ۲۹ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: جایگاه «شوهر آهوخانم» در ادبیات داستانی فارسی
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله علی محمد افغانی
مقاله شوهر آهوخانم
مقاله رمان فارسی
مقاله نقد جامعه شناختی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عسگری حسنکلو عسگر
جناب آقای / سرکار خانم: بیات حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
علی محمد افغانی با انتشار نخستین رمانش، شوهر آهوخانم، به اوج شهرت ادبی رسید. انتشار این رمان در سال ۱۳۴۰ با توجه به خلأ فعالیت خلاقه ادبی در سال های پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و علل و عوامل اجتماعی، ادبی و تاریخی دیگری که در متن مقاله به آنها پرداخته ایم، با استقبال شگفت انگیز خوانندگان روبه رو شد. در پی استقبال خوانندگان، منتقدان ادبی نیز به ستایش نویسنده و رمان او پرداختند و از علی محمد افغانی به عنوان «بزرگ ترین رمان نویس معاصر» و از رمان شوهر آهوخانم به عنوان «بزرگ ترین رمان قرن» یاد کردند. اما افغانی با اینکه بعدها رمان های دیگری نوشت به دلایلی که بدان ها پرداخته ایم هیچ گاه نتوانست اقبال خوانندگان و منتقدان را مجددا به دست آورد. اکنون نیم قرن پس از انتشار این رمان و پیوستن آن به تاریخ رمان نویسی معاصر ایران، می توان با توجه به همه جوانب، به بررسی جایگاه علی محمد افغانی و رمان برجسته او در سیر تکوین و تکامل رمان فارسی پرداخت و همچنین تاثر نویسنده را از ادبیات داستانی پیش از او و تاثیرش را بر داستان های پس از او نشان داد. وجوه جامعه شناختی و ادبی این رمان نیز در این مقاله بررسی شده است تا علل مقبولیت این اثر در بین خوانندگان و جایگاهش در رمان فارسی دقیق تر تبیین شود.