مقاله جایگاه راویان در رجال شیخ طوسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی از صفحه ۷۱ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: جایگاه راویان در رجال شیخ طوسی
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شیخ طوسی
مقاله رجال
مقاله الابواب
مقاله جرح و تعدیل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قائدان اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: ادهم راضیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
الرجال شیخ طوسی که در سیزده باب تدوین و ۸۹۰۰ راوی را دربر می گیرد، تنها با هدف شمارش روایتگران از معصومین (ع) و نیز تعیین طبقات آنان تالیف شده است. در این پژوهش با بررسی و ارائه نمونه هایی، در پی طرح این مساله هستیم که تقسیم بندی شیخ در ذکر جایگاه راویان بر چه مبانی و روشی استوار است. شیخ با اینکه کاملا در پی بیان وثاقت، ضعف، جرح و تعدیل نبوده است، اما در مجموع روش رجالی او مبتنی بر امتناع از تضعیف ضعفا یا نهایتا جرح خفیف است، که بیشتر از روحیات میانه رو و معتدلانه وی نشئت گرفته است و البته بی ارتباط با شرایط تاریخی عصر او، یعنی ابتدای روی کار آمدن سلجوقیان متعصب در مذهب شافعی و تشدید درگیری های بین شیعه و سنی نیست. حاصل تلاش او در این شرایط حساس، توثیق راویانی از اهل سنت و فرقه های مختلف شیعه است تا از ابعاد آسیب های این درگیری ها بکاهد. ازاین رو دایره رجالی او گستردگی زیادی یافته و نمی توان صرفا با استناد به وجود نام کسی در این کتاب، به امامی یا حتی شیعی بودن وی اطمینان یافت.