مقاله جایگاه خلیج فارس در رقابت قدرت های بزرگ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در تحقیقات سیاسی و بین المللی از صفحه ۱۱۹ تا ۱۵۲ منتشر شده است.
نام: جایگاه خلیج فارس در رقابت قدرت های بزرگ
این مقاله دارای ۳۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خلیج فارس
مقاله ژئواکونومی
مقاله نفت و گاز
مقاله آمریکا
مقاله قدرت های فرامنطقه ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارعی بهادر
جناب آقای / سرکار خانم: زینی وند علی
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی کیمیا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رویکرد ژئواکونومیک از ابتدای قرن بیست و یکم به صورت رویکردی نوین برای تحلیل مسائل راهبردی و بین المللی و رقابت قدرت ها در مناطق استراتژیک به کار برده می شود. این رویکرد از ترکیب سه عامل جغرافیا، قدرت و اقتصاد شکل گرفته و به بررسی روابط جغرافیا، قدرت و اقتصاد و تعامل این سه عنصر در جهت کسب قدرت دولت ها مورد مطالعه قرار می گیرد. در این دوره کشورهای قدرتمند به جای توجه محض به ژئوپولیتیک عمدتا به ژئواکونومیک روی آورده و سعی می کنند به مناطق حساس جهان به جای توجهات سیاسی – نظامی، نگرشی سیاسی – اقتصادی داشته باشند. در قرن حاضر انرژی بویژه نفت و گاز بعنوان روح ژئواکونومیک در فرآیند توسعه، تعیین امنیت و ایجاد کشمکش های منطقه ای و بین المللی نقش آفرینی می کند. یکی از مناطق راهبردی و ژئواکونومیک که جولانگاه کشمکش ها و رقابت های ژئوانرژی در قرن بیست و یکم خواهد بود، خلیج فارس است. خلیج فارس به لحاظ نظریه های ژئوپولیتیکی و ژئواستراتژیکی، بین المللی ترین منطقه دنیاست از این رو این منطقه با توجه به نظریه های نوین (ژئواکونومیکی، ژئواستراتژیکی و ژئوانرژی) یکی از مناطق تاثیرگذار و بسیار حساس در معادلات بین المللی و منطقه ای خواهد بود.