مقاله جایگاه حقوقی زن در قرآن کریم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در زن و فرهنگ از صفحه ۱۰۳ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: جایگاه حقوقی زن در قرآن کریم
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زنان
مقاله حقوق تطبیقی
مقاله قرآن کریم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عطاش عبدالرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اساسی از نگارش این مقاله بررسی اثربخشی و بیان جایگاه حقوقی زن توسط قرآن کریم در جامعه بشری می باشد. نقش قرآن کریم در بهبود نهایی رابطه زنان و مردان در طول تاریخ بی نظیر بوده است. اصلاحات قرآن کریم درباره حقوق زن و جایگاه واقعی آن با استناد به تفاسیر و استنباط های حقوقی صورت گرفته است. نتایج بررسی نشان داده که: عدم احترام و اعتراف به جایگاه حقوقی مناسب برای زنان در طول تاریخ خود ناشی از انحراف و عدم رشد و تکامل عقل بشری بوده است. که قرآن کریم نیز در جهت بازیابی جایگاه حقوقی زنان در جامعه بشری؛ در دو حوزه اصلی، نقش مهمی ایفا نموده است. اول: در خصوص نحوه تکوین وجودی زن اقدام به اصلاح انحرافات دیدگاهی بشر نمود. دوم: برای تحصیل حقوق و تکالیف زن در بسیاری از عرصه ها اقدام به اعطای شخصیت حقوقی زن دستورانی منظور نمود.