مقاله جایگاه توسعه پایدار کشاورزی در برنامه های توسعه ایران (مورد: برنامه های پنج ساله پس از انقلاب) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در فصلنامه سیاست های راهبردی و کلان از صفحه ۴۳ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: جایگاه توسعه پایدار کشاورزی در برنامه های توسعه ایران (مورد: برنامه های پنج ساله پس از انقلاب)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه روستایی
مقاله توسعه پایدار کشاورزی
مقاله برنامه های پنج ساله توسعه
مقاله تحلیل محتوا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افراخته حسن
جناب آقای / سرکار خانم: حجی پور محمد
جناب آقای / سرکار خانم: گرزین مریم
جناب آقای / سرکار خانم: نجاتی بهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در عصر حاضر، توسعه پایدار کشاورزی یکی از ضروریات سرزمینی به شمار می آید. در راستای حصول این هدف، لازم است در برنامه های پنج ساله توسعه کشور به عنوان سند بالادستی و هدایتگر توسعه به این مفهوم توجه کافی مبذول گردد. این مقاله برنامه های پنج ساله پس از انقلاب اسلامی را به لحاظ میزان توجه و تاکید بر ابعاد و شاخص های توسعه پایدار کشاورزی در سال ۱۳۹۱ ارزشیابی کرده است. به منظور گردآوری داده ها از مطالعات اسنادی و جهت تجزیه و تحلیل برنامه ها از نرم افزار تحلیل کیفی داده ها (Atlas.ti) و روش تصمیم گیری چندمعیاره VIKOR استفاده شده است. نتیجه نشان داده است در تمام برنامه های توسعه پس از انقلاب به توسعه پایدار کشاورزی توجه شده است، اما در برنامه پنجم بر مقوله توسعه پایدار کشاورزی تاکید بیشتری شده است. گرچه در روند برنامه ریزی به تدریج به مفهوم توسعه پایدار کشاورزی توجه بیشتری معطوف شده است، اما تمامی ابعاد توسعه پایدار کشاورزی به طور یکسان مورد توجه قرار نگرفته است.