مقاله جایگاه بیمار در تصمیم گیری های پزشکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در حقوق پزشکی از صفحه ۱۱ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: جایگاه بیمار در تصمیم گیری های پزشکی
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حقوق بیمار
مقاله حق تصمیم گیری
مقاله کرامت انسانی
مقاله خودمختاری
مقاله حق تعیین سرنوشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورابهری لنگرودی صحرا
جناب آقای / سرکار خانم: اسدی نژاد سیدمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بسیاری از بیماران در روند اقدامات پزشکی مداخله نمی کنند؛ دلیل این رفتار ذهنیت اشتباهی است که مردم از تابعیت صرف بیمار از پزشک دارند؛ با علم به حق انتخاب ترجیح می دهند از نظر پزشک به عنوان یک عالم مطلق تبعیت نمایند و تعداد بسیار زیادی از بیماران هم از حق تصمیم گیری خود بی اطلاع هستند. از نگاه این تحقیق در مرحله تشخیص بیماری، تصمیم در خصوص انجام مقدمات اعم از آزمایشات و معاینات مختلف را باید حق بیمار دانست و در مرحله درمان هم حاکمیت اراده بیمار به عنوان یکی از طرفین رابطه قراردادی لازم به نظر می رسد. بیمار بر مبنای کرامت انسانی که ذاتی اوست دارای حقوقی غیر قابل سلب می باشد که حق تعیین سرنوشت از جمله این حقوق است و از آنجا که به عنوان یک انسان مسلط بر نفس خویش است دخالت پزشک برای درمان نیاز به اذن او دارد و اذن بیمار همان اعلام رضایت یا اخذ نظر او در تصمیم گیری های پزشکی می باشد.