مقاله جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در سیاست جنایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در فصلنامه حقوق- مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی از صفحه ۱۵۵ تا ۱۶۸ منتشر شده است.
نام: جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در سیاست جنایی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امر به معروف
مقاله نهی از منکر
مقاله سیاست جنایی
مقاله قانون اساسی
مقاله حکومت اسلامی
مقاله حسبه
مقاله جهاد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: الهام غلامحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قانون اساسی جمهوری اسلامی امر به معروف و نهی از منکر را در نظام حقوقی کشور، تکلیفی متقابل میان دولت و ملت برشمرده است. تعیین چگونگی این روابط و جزئیات آن منوط به قانون عادی شده است که تاکنون تصویب نشده است. تلقی عمومی این است که این نهاد تنها در قالب یک قانون معین می تواند، برای مداخله خیرخواهانه در امور یکدیگر ظرفیت سازی کند، حال آنکه ظرفیت این نهاد فراتر از یک قانون معین است بلکه نهادی است که خود مولد و نظام ساز است. امر به معروف و نهی از منکر می تواند نهادهای متعدد فرهنگی، سیاسی و اجتماعی ایجاد کند. در واقع خود، پایه و قاعده این نهادهای مختلف حقوقی و سیاسی و اجتماعی باشد. با استفاده از این نهاد می توان جامعه را در مدار حق و ارزش های صحیح انسانی از آسیب های مختلف اعم از جرایم و انحرافات حفاظت نمود و حتی برخی نهادهای غیرضروری کیفری را الغاء کرد.