مقاله جایگاه ابن سینا در اندیشه مارسیلیو فیچینو در باب انبیای الهی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در شناخت (پژوهشنامه علوم انسانی) از صفحه ۳۱ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: جایگاه ابن سینا در اندیشه مارسیلیو فیچینو در باب انبیای الهی
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نبوت
مقاله قانون الهی
مقاله عقل فعال
مقاله عقل
مقاله نفس
مقاله معجزه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمانی معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر جایگاه انبیای الهی در افکار فیچینو (۱۴۳۳- ۱۴۹۹ م) و تاثیر ابن سینا بر اندیشه وی را بررسی می کند. ضرورت وجود نبی در جامعه و همچنین قانون الهی، عقول و معجزه، از موضوعات دیگری است که در مقاله حاضر مدنظر قرار خواهد گرفت. مارسیلیو فیچینو در دیدگاه خود درباره انبیاء الهی و ابزار صدق دعوی نبوت- معجزه- و قانون الهی، به دو بخش الهیات و نفس کتاب شفای ابن سینا نظر دارد. در این مقاله در پی آن هستیم که پس از بیان عقاید فیچینو در این امر، استناد و ارجاع وی به آرای ابن سینا را مبرهن نماییم. تاثیر پذیری فیچینو از ابن سینا به موارد فوق خلاصه نمی شود. این فیلسوف افلاطونی اهل فلورانس همچنین در موارد دیگری از قبیل فرایند ارسال قوانین الهی به نبی، ضرورت وجود انبیاء و محتوای قوانین انبیاء، وامدار ابن سینا است.