سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس پدافند غیرعامل و سازه های مقاوم

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

آرش پسران – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران
سها پورمحمد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

چکیده:

دنیای جانداران سرشار از الگوهایی استکه می توانند مشعل دار اصول تفکر وطراحی انسان ها باشند این نوشتار ضمن بررسی استراتژی پدافند غیرعامل عنکبوت های زیرزمینی در مقابل دشمن و برمبنای این فرض که بتواند استراتژی مناسبی را در جهت دفاع غیرعامل درمقابل بمباران و زلزله ارائه دهد به کمک مدارک کتابخانه ای به کنکاش این ایده درمعماری گذشته ایران می پردازد و با این امید که بتوان ان را در ساختمان سازی امروز به شیوه جدید بسط و گسترش داد مورد بررسی قرار میدهد شبستان و شودان نزدیک ترین نوع دفاع غیرعامل درمقابل شرایط اقلیمی بوده که درزمان جنگ تحمیلی نیز به عنوان پناهگاه امن مورد استفاده قرارگرفته اند هرچند که گسترش آنها با توجه به مقتضیات امروز با نواقصی روبرو است از این رو این نوشتار با بهره گیری از اصول حاکم بر آنها و الهام از عنکبوتهای زیرزمینی ایده جان پناه عنکبوتی را به عنوان سیستم دفاعی غیرعامل درمقابل حملات هوایی دشمن بمباران و زلزله به عنوان ایده قابل بسط در ساختمان سازی امروز پیشنهاد می دهد.