سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

روح اله مراثی –
حسن شوندی –

چکیده:

در این مقاله به دنبال ایجاد شبکه توزیع در زنجیره عرضه چند سطحی هستیم که تعداد و جانمایی مراکز توزیع می بایست در آن تعیین شوند. هدف اصلی در این مقاله، ارایه و حل دو مدل است که به کاهش همزمان هزینه های جانمایی و موجودی بپردازند. از جمله فرضهای اساسی در این دو مدل، مشخص بودن مکان مشتریان، محدودیت ظرفیت مراکز توزیع و استفاده از سیستم نقطه سفارش برای کنترل موجودی می باشد.در مدل اول، تقاضای مشتریان بصورت قطعی و در مدل دوم، تقاضا بصورت احتمالی در نظر گرفته شده است و فرض می شود در دوره های مختلف تقاضا بهمین گونه باشد. مدلهای بدست آمده غیر خطی و از جمله مسائل NP-Hard می باشند و حل آنها با استفاده از نرم افزارهای بهینه سازی فقط برای مسائل بسیار کوچک امکان پذیر است در نتیجه از روش جستجوی ممنوعه که یکی از روشهای فراابتکاری است برای حل این دو مدل استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که در ابعاد تقریبا بزرگ روش حل در زمان معقول جوابهای نسبتا خوبی را می دهد