سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمدرضا احدی – استادیار، عضو هئیت علمی پژوهشکده حمل ونقل
محمد تنظیفی – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل ونقل و ترافیک
احسان دادور – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل ونقل و ترافیک

چکیده:

هدف از این پژوهش، یافتن مکان بهینه بر اساس تلفیق اطلاعات، آمار و عوارض جغرافیایی موجود برروی نقشه بهصورت لایه های بی مقیاس شده می باشد. در روش پیش رو جهت احداث پایانه های ترکیبی کالاهای کانتینری از ویژگی های مختلف شبکه حمل و نقل جاده ای، ریلی، نزدیک بودن به مناطق شهری، فاصله مکانی از مبادی ورودی و خروجی کالاهای کانتینری با نسبت های مشخصی از تعداد کانتنر عبوری و همچنین زیرساختارهای موجود در شبکه حمل ونقل در قالب محیط نرم به شناسایی Arc GIS استفاده شده است. دراین مقاله با بکارگیری معیارهای صحیح و استفاده از نرم افزار Arc GIS افزار عوارضجغرافیایی مرتبط با طرح و دسته بندی آنها در منطقه کرمان پرداخته شده است. همچنین با رستربندی صحیح و استفاده بهترین محیط فیزیکی جهت استقرار بندرخشک مشخص گردد. ،Spatial Analyst ، از برنامه و دستورات عملکردی جانبی نظیر مطالعه موردی برروی بندرشهید رجائی و نواحی داخلی کشور ایران مرتبط با این بندر می باشد، با استفاده از روش پیشنهادی موقعیت دقیق پایانه ترکیبی کالا بر روی فضای نمونه ای استان کرمان مورد بررسی قرار داده شده است. نتایج حاصل از این متدلوژی، بیانگر روشی ساده ومناسب به منظور تعیین محدوده های بالقوه و زمین های مستعد جهت احداث بنادر خشکدر پس کرانه بنادر، پیشروی ما قرار می دهد.