سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مصطفی نشاسته گر – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست
مسعود تجریشی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران ودفتر مطالعات آب و محیط زیست دانشگاه صن
احمد ابریشم چی – استاد دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

ادامه روند استفاده مجرد از سیستم های تصفیه متمرکز نگرانی هایی از قبیل محدودیت های ظرفیت تصفیه خانه متمرکز افزایش رشد جمعیت کاهش آب ناشی از تغییرات در چرخه های جهانی آب و تامین آسایش خاطر مردم منطقه در مواقع بحرانی را در پی دارد بنابراین استفاده از سیستمهای تصفیه غیرمتمرکز و ماهواره ای برای کلان شهرها از جمله شهر تهران امری ضروری است حال موضوع مهم دراین راستا انتخاب مکان مناسب برای قرارگیری تصفیه خانه های غیرمتمرکز در سطح شهر تهران است با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره می توان انتظار داشت محل معرفی شده کلیه معیارهای مورد نظر را به نسبت وزنی که دارند ارضا می کند همچنین استفاده از منطق فازی در تصمیم گیری مسئله عدم قطعیت و عدم دقت مرتبط با اگاهی تصمیم گیرنده در اختصاص دادن وزن دقیق به معیارها را حل کرده است. دراین تحقیق با تعریف معیارها زیرمعیارها و وزن های موثر در مکان یابی تصفیه خانه غیرمتمرکز که این وزنها به کمک فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی و برش الفا بدست آمده اند و با کمک گرفتن از نقشه هایی برپایه سیستم اطلاعات جغرافیایی به تعیین نقاط بهینه پرداخته شده است.