سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی و بین المللی مدیریت بحران در خطوط لوله و تاسیسات

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمهدی میری – کارشناس ارشد مهندسی آب،دانشگاه علم و صنعت ایران
عباس افشار – استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در سالهای اخیر، امنیت سیستمهای توزیع آب آشامیدنی تبدیل به یک نگرانی عمده برای مسئولان امر تأمین و توزیع آب شرب شده است. سیستمهای توزیع آب به خاطر جغرافیای گسترده و نقاط در دسترس فراوان در مقابل آلودگیهای تصادفی یا عمدی آسیب پذیرند و تعیین آلودگی در این سیستم ها با چالشهای فراوانی روبرو است. یکی از راههای اصلی افزایش امنیت و محافظت از سیستمهای توزیع آب آشامیدنی جانمایی حسگر در شبکه توزیع آب میباشد. برای انتخاب مکان بهینهی حسگرها لازم است تا یک مدل بهینه سازی تهیه شود. در این تحقیق این مدل به وسیلهی الگوریتم جامعه مورچه ها تهیه شده است. گسسته بودن فضای تصمیم از یک طرف و تعداد کثیری از متغیرهای صفر و یک در سیستم مدل سازی از طرف دیگر استفاده از الگوریتم جامعه مورچه ها را توجیه پذیر کرده است