سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین امامی – استادیار زبان و ادبیات انگلیسی (دانشگاه بیرجند)

چکیده:

در میان آثار انتقال یافته به انگلیس ،رباعیات عمرخیام ترجمه ادواردفیتزجرالد و سهراب و رستم اثرمتیو آرنولد از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند. گرچه درمورد هردو اثر بحث های مختلف از زاویه های گوناگون بیان شده است .اینکه می توان رباعیات عمرخیام اثرفیتز جرالد را ترجمه به حساب آورد یانه ،خود جای بحث دارد. یا اینکه اثر متیو ارنولد چه جایگاهی دارد ،ترجمه است یا تآلیف ، نیز خود جای بحث دیگری است. ولی جدای از این مباحث هردوی این اثار در شکل انگلیسی خود ،خصوصیات و ویژگی های غربی (ادبیات غرب ) را به خودگرفته اند و تا اندازه زیادی انگلیسی شده اند. در این مقاله تغییر و تحولات این دو اثر و بومی شدن آنها مورد بحث قرارخواهند گرفت.