سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد توحیدی فر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران دانشکده محیط زیست و انرژ
سعیده بنی اسدی – دانشگاه تهران دانشکده منابع طبیعی کرج گروه شیلات و محیط زیست
سعید چراغی – انجمن بوم پژوهان
محمد پورهدایت – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

طی ۱۵ ماه مهر ۸۶-آذر۸۷ بررسی انجام گرفته در تالاب میقان واقع در اراک استان مرکزی ۱۴ گونه از پرندگان شکاری شناسایی شدند که ۴ گونه از آنها عقاب خالدار بزرگ، عقاب شاهی، سنقر سفید و بالابان در فهرست سرخ IUCN قرار دارند براساس وضعیت حضور این ۱۴ گونه پرنده شکاری در ایران و زمان رویت آنها در تالاب میقان می توان نتیجه گیری کرد که تالاب میقان برای ۵۷% این پرندگان مسیر مهاجرت و محل توقف برای ۲۹% مکان زمستان گذرانی و برای ۱۴% بقیه محل زادآوری این پرندگان شکاری که دراینمکان نیز بومی هستند می باشد با درنظر گرفتن اهمیت تالاب میقان در دوره های مختلف زندگیا ین پرندگان شایسته است که توجه بیشتری به ارتقا سطح حفاظتی این مکان شود.