مقاله جامعه پذیری و باز جامعه پذیری سیاسی در نظام وظیفه مطالعه نگرش دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مسائل اجتماعی ایران (دانشگاه خوارزمی) از صفحه ۷۹ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: جامعه پذیری و باز جامعه پذیری سیاسی در نظام وظیفه مطالعه نگرش دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جامعه پذیری
مقاله بازجامعه پذیری
مقاله سربازی
مقاله نظام وظیفه
مقاله دانشجویان
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سینایی وحید
جناب آقای / سرکار خانم: مسعودی حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر بررسی نگرش دانشجویان درباره جامعه پذیری و باز جامعه پذیری سیاسی در نظام وظیفه است. متغیرهای اصلی این پژوهش تاثیر نظام وظیفه بر تغییر نگرش به خانواده، دوستان و محیط اطراف و نگرش دانشجویان به کارکردهای اجتماعی و کارکردهای سیاسی نظام وظیفه در سه سطح نظام سیاسی، مقام های سیاسی و شناخت سیاسی است. یافته های پژوهش نشان می دهد بیشتر دانشجویان با تاثیر نظام وظیفه بر تغییر نگرش مشمولان به خانواده، دوستان و محیط اطراف خود و نیز وجود کارکردهای اجتماعی برای نظام وظیفه و درنتیجه تاثیر آن در فرایند جامعه پذیری موافق اند، اما با اینکه نظام وظیفه دارای آثار و کارکردهایی در بازجامعه پذیری سیاسی مشمولان باشد مخالف هستند. درباره تاثیر نظام وظیفه بر تغییر نگرش به خانواده، دوستان و محیط اطراف، کارکردهای اجتماعی نظام وظیفه، کارویژه های سیاسی معطوف به نظام، مقام های سیاسی و شناخت و گرایش سیاسی بسته به وضعیت دانشجویان درقبال نظام وظیفه تفاوت معناداری میان دانشجویان وجود دارد.