سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

فاطمه بیرانوند – کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

چکیده:

هر اثر ادبی به عنوان بخشی از فرهنگ یک ملّت در چارچوب و محیطی اجتماعی تحقّق می یابد و می توان با بررسی رابطه آن با جامعه، تأثیر متقابل آن دو را با استفاده از شوا هد موجود در اثر هنری گردآوری کرد . آثار ادبی با ساختار اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، و اقتصادی جوامع و تحولات ناشی از آن ها ارتباطی متقابل دارند و می توان با بررسی دیدگاه های جامعه شناختی مطرح در آن ها به شناخت اجتماع نایل آمد . از میانشاخه های متنوع ادبیات، ا دبیات داستانی از جایگاه ویژه ای برخوردار است، زیرا سیمای واقعی جامعه را منعکس می کند و بدون هیچ واسطه ای مخاطب را از و اقعیات موجود در جامعه مطلّع می سازد. رمان به عنوان زیر مجموعه ی ادبیات داستانی، نقش مؤثری در بازنمایی حیات اجتماعی ملّت ها دارد . از این جهت می کوشد با بررسی شاخصه های اجتماعی مطرح در رمان ساربان سرگردان اثر سیمین دانشور، جلوه های مختلف جامعه از منظر رمان را معرفی کند تا دستاورد های آن در شناخت ابعاد جامعه و بازتاب آن در رمان آشکار گردد . بنابر این از یافته های تحقیق می توان نتیجه گرفت که بررسی دیدگاه های جامعه شناختی در آثار داستانی تا حدود ی آگاهی های بیشتری درباره ی جامعه در اختیار پژوهشگر قرار میدهد تا به شناخت بهتر اجتماع نایل آید.