مقاله جامعه نیک: ارائه مدلی تحلیلی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مسائل اجتماعی ایران (دانشگاه خوارزمی) از صفحه ۶۳ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: جامعه نیک: ارائه مدلی تحلیلی
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جامعه نیک
مقاله ساختار و عاملیت
مقاله توسعه
مقاله تئوری ساختار بندی
مقاله تقلیل گرایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باباخانی فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی رسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با وجود قدمت بسیار طولانی بحث و گفتگو در زمینه جامعه ایده‌آل، بسیاری از اندیشمندانی که قدم در این عرصه نهاده‌اند، در نهایت در یکی از دام‌های رویا پردازی یا تقلیل گرایی گرفتار آمده‌اند. با در نظر داشتن این نکته، تحقیق حاضر تلاش دارد تا ضمن اجتناب از اسارت در این دو دام، به مدد تئوری‌های تحلیلی در جامعه شناسی، مدلی را برای جامعه ایده‌آل طراحی کرده و سپس با استفاده از داده‌های تجربی، دوری و نزدیکی جوامع مختلف را در دست‌یابی به این مدل بسنجد. چارچوب تحلیلی این مدل که بر مبنای تئوری کنش پارسونز و نظریه ساختار بندی گیدنز ترسیم شده است، شامل دو سطح-ساختاری و فردی-و چهار بعد (اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی) اصلی است. مطابق این چارچوب، جامعه نیک، جامعه‌ای است که ضمن دست‌یابی به توسعه در هر یک از سطوح و ابعاد یاد شده، هم‌ زمان عامل تعادل را نیز به نحوی رعایت کرده باشد. بخش تجربی تحقیق که در واقع نوعی بررسی اعتبار مدل نیز محسوب می‌شود، بر پایه تحلیل داده‌های ثانوی ماخوذ از منابع آماری مختلف می‌باشد. مطابق نتایج بدست آمده، از بین ۵ کشور بررسی شده در این تحقیق-فنلاند، اسلواکی، ترکیه، چین و ایران-فنلاند بیشترین قرابت را با جامعه نیک، نشان داده است.