مقاله جامعه مدنی در مقابل رژیم های تمامیت خواه؛ تحلیل جامعه شناسانه رویکردهای اروپای شرقی به جامعه مدنی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در مجله جامعه شناسی ایران از صفحه ۱۰۹ تا ۱۲۹ منتشر شده است.
نام: جامعه مدنی در مقابل رژیم های تمامیت خواه؛ تحلیل جامعه شناسانه رویکردهای اروپای شرقی به جامعه مدنی
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جامعه مدنی
مقاله جامعه همگن
مقاله دولت توتالیتر
مقاله تغییر اصلاحی
مقاله شبکه اجتماعی
مقاله فضای عمومی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سبزه ای محمدتقی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلی مقاله حاضر تحلیل و تبیین جامعه شناشانه رویکردهای اروپای شرقی به جامعه مدنی در دوران سلطه رژیم های تمامیت خواه کمونیستی بر این جوامع است. در این رهیافت ها، جامعه مدنی به منزله جنبش اجتماعی نگریسته شده است که دارای خط مشی های کوتاه مدت و بلندمدت است. جامعه مدنی در شرایطی به منزله «خط مشی مقاومت» به کار رفت که رژیم های تمامیت خواه بر جوامع کمونیستی اروپای شرقی حکومت می کردند. در شرایط حاکمیت خودکامگی، استراتژی جامعه مدنی مبارزه انقلابی با حکومت های خودکامه نبود، زیرا سرنگونی آنها در کوتاه مدت غیرقابل پیش بینی بود. از این رو، جامعه مدنی باید فعالیت هایش را بر تاسیس سازمان ها و شبکه های اجتماعی به منظور تقویت سیستم خود – دفاعی جامعه در برابر سلطه خودکامه متمرکز کند. هدف جنبش جامعه مدنی پس از حکومت های خودکامه نه کسب قدرت سیاسی، بلکه نقد و کنترل دولت بود تا از شکل گیری دولت های تمامیت خواه جدید جلوگیری شود و دموکراسی پایداری در آینده نهادینه شود.
در اروپای شرقی برای رهایی جامعه از دولت های تمامیت خواه حاکم چند راهبرد جامعه مدنی محور نظیر «تئوری ضدسیاست» جورج کنراد، «مقاومت تدریجی» لشک کولاکفسکی، «تکامل گرایی نو» آدام میش نیک و «ساخت جامعه موازی» واسلاو هاول ارائه شد که به موازت سایر راهبردهای توسعه ای، عمل گرا، اصلاح طلبانه، تجدیدنظرطلبانه به جامعه مدنی در این منطقه مطرح شدند.