سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

عبدالوهاب شهلی بر – پژوهشگراجتماعی

چکیده:

فرایندهای منتج از مدرنیته سکونتگاه های عظیم انسانی را شکل داده اند که تنوع بی پایانی ازفرهنگ ها سبکهای زندگی و هویت های اجتماعی را درخود جاداده اند دراین سکونتگاه ها درکنار فرصت های متنوع زندگی که برای انسان معاصر خلق میشوند انواع و اقسام آسیب های اجتماعی ظهور می کنند که زیست انسانی را دچار مخاطره کرده و بقایش را تهدید می کنند قرارگرفتن جامعه ایرانی درمعرض فرایندهای مدرنیته همچون گسترش شهرنشینی تغییرات ارزشی و هنجاری وادغام درجامعه جهانی و … باعث شده است که امنیت اجتماعی آن مواجه با چالشهای جدی شود استان مرزی و استراتزیک سیستان و بلوچستان یکی از مناطق کشور است که ناامنی اجتماعی هم بصورت عینی و هم بصورت ذهنی درآن مطرح است دراین استان سرقت مسلحانه و غیرمسلحانه قتل آدم ربایی خشونت ضرب و شتم و … باعث سلب امنیت اجتماعی شده است تحقق امنیت اجتماعی پایدار درسیستان و بلوچستان مستلزم شناخت ریشه های اجتماعی و فرهنگی ناامنی اجتماعی و ارائه سیاست های اجتماعی علمی و کاربردی جهت مهار آن هاست که این پژوهش به دنبال چنین مقوله هایی است.