سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مریم خلیلی جهانتیغ – دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
معصومه قربانی ورکلایی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

جامعه شناسی ادبیات ،دانشی میان رشته ای است که می کوشد با روشی علمی ، تأثیراتی را که شاعر و نویسنده از جامعه و مقتضیات عصر و عوامل اجتماعی می پذیرد و متقابلا تأثیراتی را که با توجه به آثارش در روند امور و نهادهای اجتماعی و سیاسی و فرهنگی به جای می گذارد، روشن سازد. در این پژوهش به بررسی جامعه شناختی رمان شوهر آهو خانم اثر علی محمد افغانی که سرگذشت ساده ی مردم متوسط جامعه ی ماست و بررسی مسائل اجتماعی و خانوادگی ۱۳۲۰-۱۳۱۳ پرداخته شده است . این رمان آیینه ی تمام نمای – و سیاسی سال های اجتماع ما در دوره ای خاص است که گذران زندگی و عادات و عقده ها و ناگواری های جامعه را بدون تصنع نشان می دهد و آکنده از نمونه های واقعی زندگی زن ایرانی است و بار گرانی را که قرن ها بر دوش وی نهاده شده و همه ی جور و ستم مرد نسبت به زن در طول نسل های گذشته و همه ی مظلومیت و خواری این قشر محروم و درد کشیده را نشان داده است . روش پژوهش تحلیل محتوای داستان از دید جامعه شناسی می باشد و هدف ما مشخص کردن نقش ادبیات در بازنمایی مسائل اجتماعی است.