سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا چشمه جهان – موسسه آموزش عالی سجاد
هامرز هادی پور –
شکیب شایسته –
غزاله سربیشه ئی –

چکیده:

دراین مقاله یک سیستم بصری مبنی برطرح واترمارکینگ که از تبدیل گسسته کسینوسی DCT و تجزیه نقاط منفرد Svd بهره می برد معرفی می گردد درجاسازی واترماک نقاط منفرد واترمارک درنقاط منفرد تصویر درحوزه Dct جاسازی می گردد به این صورت که واترمارک با تغییر درمقادیر منفرد ضرایب DCT تصویرمیزبان پنهان میگردد نتایج شبیه سازی ها نشان میدهد کیفیت بالای تصویر واترمارک شده و مقاومت خوب این تکنیک درمقابل حملات مختلف می باشد.