سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حجت نبوتی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
رضا مشگین راد – دانشگاه پیا منورغرب تهران

چکیده:

باتوجه به اینکه هزینه نگهداری و تعمیرات بخش عمده ای ازهزینه های تولید را دربرمیگیرد لذا اهمیت مدیریت عملکرد دراین حوزه مشهود میباشد بدین منظور ضمن معرفی روشهای ارزیابی عملکرد به اجرای گام به گام متدولوژی تدوین کارت امتیازی متوازن به عنوان یکی ازبهترین و متداولترین روشهای موجود پرداخته شده است دراین راستا با ارایه یک نقشه استراتژی سطح وظیفه ای برای حوزه نگهداری و تعمیرات ضمن شناسایی استراتزی ها اهداف کلان سنجه های مرتبط و اقدامات موثرشناسایی و تجزیه و تحلیل گردیده است دراین نوشتار سعی گردیده است تا کلیه مراحل جهت تدوین و جاری سازی استراتژی های حوزه نگهداری و تعمیرات درفضای واقعی شرح داده شود و همچنین جهت رتبه بندی اقدامات کلیدی از روش تاپسیس استفاده گردیده است تا بتواندب رای پیاده سازی استراتژی درموارد مشابه مورد استفاده قرار گیرد.