سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدرضا زند مقدم – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
ملیحه دوست محمدی – دانشجوی کارشناسی جغرافیا (برنامه ریزی شهری)، عضو باشگاه پژوهشگران جوا
محدثه رکن الدینی – دانشجوی کارشناسی جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
عاطفه پهلوانی – دانشجوی کارشناسی جغرافیا (طبیعی)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

چکیده:

امروزه صنعت گردشگری به عنوان صنعتی پویا و فراگیر همه ارکان وجودی یک جامعه و سیستم های جهانی را در برگرفته است به طور یکه از نظر کسب درآمد تا سال ۲۰۲۰ در راس تمامی فعالیت ها قرار خواهد گرفت. فعالیتی است که منشاء عمی قترین اثرات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی م یباشد. از اثرات تخریبی زیست محیطی فارغ بوده و منبع تمام نشدنی است و به عنوان صادرات نامرئی کشورها مطرح گردیده است. استفاده از منابع طبیعی جهت تقویت روح و روان جایگاه ویژه ای در سلامتی انسان ها دارد به طوری که در برنامه ریزی شهرهای توسعه یافته، جهت گذراندن اوقات فراغت ساکنین، مناطقی از چند ساعت تا چند هفته تاسیس و راه اندازی می گردد. ایران نیز از لحاظ جاذب ههای طبیعی، جزء پنج کشور اول جهان مطرح است(رتبه بندی یونسکو) جزیره قشم که بزرگ ترین جزیره ایران در خلیج فارس است با بهره گیری از توپوگرافی خاص، مناظر و چشم اندازهای طبیعی و مکان های ویژه شرایط ایده آلی را برای جلب گردشگران ایفا می کند که در صورت فراهم آوردن زمینه ای مناسب می توان باعث رونق بیشتر گردشگری در منطقه شد لذا در مقاله حاضر سعی شده با استفاده از روش کتابخانه ای و بهره گیری از اسناد و داده ها و سایتهای مختلف، با تحلیل ویژگی های طبیعی، قشم به عنوان منطقه ای مناسب جهت جذب گردشگری بیشتر معرفی گردد.