سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اسفندیار جهانتاب – کارشناس ارشد مرتعداری، عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
یاسر قاسمی آریان – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه تهران
اسما حسینی – دانشجوی کارشناسی آب و خاک، دانشگاه پیام نور یاسوج

چکیده:

امروزه صنعت گردشگری و جهانگردی به منزله نمادی از هویت فرهنگی و یکی از منابع مهم کسب ارزاست. این صنعت که به دلیل به ارمغان آوردن صلح و صفا برای مردم بدون آلودهسازی محیط زیست انها، گاها صنعت سفید نیز نامیده میشود میتواند جایگاه ویژهای در استان کهگیلویه و بویراحمد داشته باشد. ویژگیهای اقلیمی، جغرافیایی و توپوگرافی، شرایط کمنظیر اکولوژی، پوشش مرتعی و جنگلی و غنای گونهای آنها، منابع آب زیاد، مناطق سرسبز، آبشارها، حیات وحش و شکارگاههای متعدد از جاذبههای توریستی و گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد محسوب میشود. وجود ۲۱۷ گردشگاه زیارتی و تفرجگاهی در این استان، پتانسیل فراوانی را از جهت فعالیتهای اکوتوریستی کوهنوردی و صخرهنوردی، دامنهنوردی، طبیعتگردی، زیارتی، بازدیدهای علمی، مشاهده آبشارها و چشماندازهای زیبا، طبیعت درمانی، اسکی و ورزشهای زمستانی، ورزشهای آبی، ماهیگیری و . . . به این استان بخشیده است که سبب ایجاد صنعتی جهانی و درامدزا به نام اکوتوریسم گشته است. بنابراین مدیریت صحیح و همهجانبه این جاذبههای فراوان گردشگری میتواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی مردم این منطقه ایفا کند که لازمه این کار برنامهریزی جهت توسعه گردشگری است. این تحقیق به معرفی جاذبههای گردشگری و راهکارهای توسعه آن در استان کهگیلویه و بویراحمد میپردازد.