مقاله جاده ابریشم و نقش نمادین آن در تحقق طرح اتحادیه امت اسلامی در عصر جهانی شدن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در مسکویه از صفحه ۱۰۵ تا ۱۲۲ منتشر شده است.
نام: جاده ابریشم و نقش نمادین آن در تحقق طرح اتحادیه امت اسلامی در عصر جهانی شدن
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جاده ابریشم
مقاله تمدن اسلامی
مقاله رواج اندیشه
مقاله جهان شمولی
مقاله قابلیت های جغرافیایی و تاریخی
مقاله راهکارهای احیا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سرور رحیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
راه ابریشم از نیمه دوم قرن بیستم به شدت مورد توجه محافل علمی و فرهنگی جهان واقع شد؛ تاجایی که کنفرانسی در سال ۱۹۸۷ در پاریس با عنوان «راه ابریشم گفتگوی شرق و غرب» مطرح گردید. از آن پس راه ابریشم به «راه گفتگو» شهرت یافت. سلسله کنفراس هایی در تهران (۱۹۹۰ و ۱۹۹۶ و ۲۰۰۱) و بخارا (۲۰۰۰) ادامه یافت. بر اساس این برنامه، مطالعاتی به منظور طرح اجرای جاده ابریشم صورت گرفت و همچنین قسمتی از راه ابریشم برای بازسازی آن در نظر گرفته شد.
هدف اصلی این مقاله شناخت نقش و جایگاه جاده ابریشم به عنوان نمادی از گفتگوی درون تمدنی، همگرایی قومیتها و تقویت زمینه های فرهنگی و اقتصادی در تحقق ایده اتحادیه امت اسلامی در عصر جهانی شدن و نیز معرفی قابلیتهای تاریخی – فرهنگی و جغرافیایی موثر در احیای آن می باشد.
مراحل مطالعه و یا سوالات اساسی تحقق به شرح ذیل می باشد:
حدود و مسیر راه ابریشم در دوران شکوفایی تمدن اسلامی.
سازو کار و نحوه تاثیرگذاری آن در گسترش و رواج اندیشه و تمدن اسلامی (در مشرق و مغرب زمین).
نقش و جایگاه فعلی جاده ابریشم به عنوان نمادی از جهان شمولی اسلام در عصر جهانی شدن.
شناسایی قابلیتهای جغرافیایی -تاریخی موجود در مسیر به عنوان پشتوانه های قوی احیا و راهکارهای آن.
نتایج حاصله نشان می دهد که جاده ابریشم محور کهن ترین مبادلات فرهنگی، علمی و تجاری در طول تاریخ مبین مغرب و مشرق زمین و عامل موثر در تقویت ارتباط بین ملل مختلف و گسترش فرهنگ اسلامی و ایرانی است و جایگاه ایران به واسطه قرارگیری در حدفاصل کانونهای فرهنگی مذکور بسیار مهم و تعیین کننده می باشد و در حال حاضر نیز با برخورداری از بیش از هزاران جاذبه جغرافیایی، تاریخی، باستان شناسی، علمی، فرهنگی و غیره در صورت معرفی و احیای آنها می تواند با جذب گردشگران داخلی و خارجی نقش سیار مهمی در تقویت تعاملات دیرینه جهان اسلام و نیز تحقق طرح اتحادیه امت اسلامی در عصر جهانی شدن داشته باشد.