سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمود جورابیان – دانشگاه شهید چمران اهواز
محسن صنیعی – دانشگاه شهید چمران اهواز
حامد سپهوند – دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

تراکم از مهمترین عوامل محدود کننده رقابت در سیستم های قدرت تجدید ساختار شده می باشد. هر گونه فعالیتی که برای رفع مشکل تراکم انجام شود تحت عنوان مدیریت تراکم مطرح می گردد. مدیریت تراکم خطوط انتقال به عنوان یکی از وظایف کلیدی اپراتور سیستم (iso) فرآیندی است که استفاده از شبکه انتقال را در محدوده های مجاز بهره برداری تضمین می کنند. از انجا که ادوات FACTS شرایط و امکان کنترل پارامترهای موثر بر توان انتقالی در سطح شبکه انتقال را فراهم می سازند. استفاده از این ادوات برای مدیریت تراکم مفید به نظر می رسد. این مقاله، دو روش برای مدیریت تراکم به کمک TCSC در محیط بازار ارائه می کند که هر دو این روش ها مبتنی بر LMP هستند. برای مدل سازی TCSC در مطالعات پخش بار بهینه، از مدل تزریق توان استفاده شده است. این روش ها بر روی ۱۴ شینه IEEE پیاده می شوند. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که با حضور TCSC در محل مناسب و تنظیم بهینه آن، بدون برناماه ریزی مجدد واحدهای تولید و با تغییر توپولوژی در شبکه مشکلات و محدودیت های ناشی از تراکم خطوط قابل رفع شده می باشد.