سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا مجذوبی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر-دانشگاه تهران
ایمان احمدی جنیدی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر-دانشگاه تهران
امیرعباس شایگانی اکمل – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر-دانشگاه تهران
حسین محسنی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر-دانشگاه تهران

چکیده:

در سالهای اخیر استفاده از مقره های پلیمری در ایران روز به روز در حال افزایش می باشد. مخصوصا در مناطق جنوبی کشور به دلیل شرایط محیطی و آلودگی این رشد نسبت به مناطق دیگر کشور بیشتر بوده است. خاصیت اصلی مقره های پلیمری که منجر به افزایش تمایل به کاربرد این نوع از مقره ها شده است بالاتر بودن ولتاژ شکست آلودگی نسبت به مقره های سرامیکی به دلیل خاصیت آب گریزی آنها می باشد . عوامل محیطی از جمله اشعه ماوراء بنفش (UV) بر روی خاصیت آب گریزی مقره های پلیمری اثر می گذارد. در این مقاله ۵ نمونه مقره به مدت ۱۶۰ روز در معرض اشعه UV قرار گرفته اند. سپس مقادیر ولتاژ شکست مقره های فوق در شرایط آلودگی مختلف با رسانایی الکتریکی متفاوت اندازه گیری شده است . نتایج نش ان می دهد که خاصیت آب گریزی مقره ها در حضور اشعه UV و با گذشت زمان به طرز چشمگیری کاهش می یابد و به تبع آن ولتاژ شکست نیزکاهش می یابد البته میزان این کاهش در شرایط و دو ره های متفاوت یکسان نم یباشد که در نتایج آزمایش بررسی شده است.