سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سید علی موسوی – دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
مهران یزدی – دانشکده فنی مهندسی دانشگاه شیراز
عاطفه تقدیس – دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

چکیده:

در این مقاله ضمن معرفی ثبت تصویر، برخی روش های مورد استفاده در این باره را بررسی می کنیم. کارایی هر روش را در تصاویر مورد بحث بررسی می کنیم. ضمن اشاره به نقایص و کاستی های روش های موجود یک روش مناسب را نیز پیشنهاد می کنیم. توجه ما در این مقاله اغلب به کمینه نمودن میزان خطای رجیستریشن و کمتر کردن زمان انجام عملیات ثبت یک تصویر نویزی بر یک تصویر مرجع غیر نویزی است. کمینه کردن میزان خطا از طریق استفاده از معیار شباهت «اطلاعات متقابل نرمال» و کمینه کردن زمان از طریق استفاده از بخش تقریب تعداد متناسب از تبدیل موجک ها متوالی و کاهش عملیات پردازشی سیستم انجام می گیرد.