سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدعلی موسوی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
مهران یزدی –
عاطفه تقدیس –

چکیده:

دراین مقاله ضمن معرفی ثبت تصویر برخی روشهای مورد استفاده دراین باره را بررسی می کنیم کارایی هررشو را درتصاویر مورد بحث بررسی میکنیم ضمن اشاره به نقایص و کاستی های روشهای موجودیک روش مناسب را نیز پیشنهاد میکنیم توجه ما دراین مقاله اغلب به کمینه نمودن میزای خطای رجیستریشن و کمترکردن زمان انجام عملیات ثبت یک تصویر نویزی بریک تصویرمرجع غیرنویزی است کمینه کردن میزان خطا از طریق استفاده از معیار شباهت اطلاعات متقابل نرمال و کمینه کردن زمان از طریق استفاده ازبخش تقریب تعدادمتناسب ازتبدیل موجک ها متوالی و کاهش عملیات پردازشی سیستم انجام میگیرد.