سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ارسلان یوسفی فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ، همدان
محمد زرگران – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

چکیده:

امروزه دراستخدام و به کار گیری منابع انسانی ، مهم ویژگیهای روانی و شخصیتی متقاضی شغل با پست وشغل مورد نظر می باشد. تأثیر شخصیت بر رفتار مدیر ازیک سو و تأثیر رفتار مدیر بر عملکرد سازمانی از سوی دیگر اهمیت این موضوع را آشکار می سازد،که رابطه ویژگیهای شخصیتی مدیر با عملکرد سازمانی باید مورد مطالعه قرار بگیرد. تعیین رابطه میان ویژگیهای شخصیتی و سبک های رهبری مدیران، به سازمانها کمک خواهد کرد تا میان افراد درون و برون سازمان افراد مناسب را انتخاب کنند، آموزش دهند و برای رهبری آینده سازمان آماده سازند. در این مقاله ابتدا به بررسی ابعاد پنج گانه شخصیت و ارتباط آن با رضایت شغلی می پردازیم. سپس مدل شخصیتی کارل یونگ که در حوزه مدیریت به کار می رود را بررسی می کنیم. در این مدل چهار نوع تیپ شخصیتی شامل: ۱- حسی- منطقی(عملگرا)، -۲ شهودی- منطقی(عقلانی)، ۳- حسی- عاطفی(گروه دوست)، ۴- شهودی- عاطفی(نوآور) معرفی می شوند. در نهایت مشاغل مناسب برای هر یک از این چهار نوع سبک بیان می گردد و عنوان می شود که هر یک از این چهار نوع تیپ شخصیتی مناسب چه رده ای از سازمان هستند