سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش فناوری اطلاعات، حال، آینده

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بابک شیرازی – استادیار دانشگاه علوم و فنون مازندران
میثم جعفری اسکندری – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع
مسعود عسگری مهر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی دانشگاه علوم فنونی مازندران

چکیده:

گسترش روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات موجبتغییرات گسترده درساختارهای تجاری موجود شده است سازمانهای موجود نیز از این امر مستثنی نبوده و بطوریکه در دو دهه اخیر ایده ای تحت عنوان سازمانهای مجازی مطرح شده است در این میان تیمهای مجازی به عنوان یکی از بلوکهای اصلی سازمانهای مجازی نقش اساسی ایفا می کنند دراین مقاله سعی در بررسی فاکتورهای مهم و حیاتی برای مدیریت موفق تیمهای مجازی را داشته و همچنین به بررسی چالشهای پیش روی مدیران خواهیم پرداخت سپس از میان این چالشها چالشهای مدیریت منابع انسانی و اعتماد را بازکردهتا درک بهتر و موثرتری برای مواجهه با آنها ایجاد کنیم.