سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیما پناهی راد – دانشجوی دکتری میوه کاری
ناصر مهنا – استادیار گروه باغبانی دانشگاه تبریز
راضیه صفرعلیزاده – دانشجویکارشناسی ارشد میوه کاری

چکیده:

امروزه گسترش مطالعات در زمینه علم ژنتیک نیاز به ابزارها و تکنیکهایی با دقت و سرعت بالا جهت رسیدن به اطلاعات دقیق را افزایش داده است همانطور که میدانیم مطالعات درعلم ژنتیک به دو روش کلی انجام می شود ژنتیک مستقیم و ژنتیک معکوس، تکنیک تیلینگ که بعنوان یک تکنیک جدید و قوی در ژنتیک معکوس مطرح است برخلاف سایر متدهای ژنتیک معکوس بسیار دقیق بوده و قابل کاربرد در اکثر ارگانیسم ها می باشد این تکنیک قادر است عملکرد و نقش ژن را در مدتزمان کوتاهی شناسایی کند تیلینگ برشهای محلی ایجاد شده بصورت هدفدار در ژنوم تراکم بالای موتاسیون های نقطه ای ناشی از موتاسیون زاهای شیمیایی سنتی را با مانیتور صحیح موتاسیون ها جهت کشف برشهای تولیدی ترکیب می کند درحقیقت این روش موتاسیون زایی را با ابزارهای حساس شناسایی موتاسیون ها ترکیب می کند.در حقیقت این روش موتاسیون زایی را با ابزارهای حساس شناسایی و موتاسیون ها ترکیب می کند در تیلینگ به دنبال موتاسیون زایی شیمیایی مانیتور تغییرات تک بازی به منظور کشف موتاسیون های القایی که سبب تغییر عملکرد پروتئین می شود انجام می شود تیلینگ سبب شناسایی تفاوت تک جفت بازی اللی در ژن هدف با عملکرد بالا می شود. پس این متد جهت شناسایی هردوی تفاوت های طبیعی یا القایی به کار می رود. این روش با موفقیت در آرابیدوبسیس برنج، ذرت، سویا و زبرافیش به کاررفته است و در حال حاضر پروژه های زیادی دراین مورد در حال انجام است.