سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حامد نعیمی – گروه مهندسی مکانیک , موسسه آموزش عالی خیام
فرشته ایمانی – گروه فیزیک , موسسه آموزش عالی خیام
مهدی حلبیان – گروه مهندسی مکانیک , موسسه آموزش عالی خیام
سید احمد میرهاشم – گروه فیزیک , موسسه آموزش عالی خیام

چکیده:

مقاله حاضر مراحل تهیه و تولید ابزارهای برشی فوق نازک بر پایه کاربیدهای سمانته با استفا ده از روش های لایه نشانی فیزیکی را تشریح می کند .کاربیدهای سمانته عموماً از کاربیدتنگستن و فلزی مثل کبالت به عنوان فاز اتصال دهنده تشکیل شده اند . این پروژه که می توان گفت برای اولین بار در ایران انجام می شود؛ شامل ساخت یک تیغچه برشی ( سایشی )به ضخامت ۱۰ میکرون برروی زیر لایه مس است . مواد مناسب برای ساخت این تیغچه ها ترکیبات حا وی کاربید تنگستن + تیتانیوم /تانتانیوم /نیوبیوم + ماده چسبنده (نیکل–کبالت – مولیبدن )و وانادیوم (در صورت نیاز ) برای بهبود برخی خواص مکانیکی و نیز ریزتر شدن اندازه دانه ها در ساختار میکروسکوپی می باشد . لایه نشانی به روش تبخیر حرارتی توسط باریکه الکترونی (تفنگ الکترونی) درشرایطی متفاوت با کنترل دماوفشار وآهنگ لایه گذاری انجام گردیده است .بررسی مورفولوژی سطح وتوزیع ذرات درسطح مقطع با میکروسکوپ الکترونی روبشی انجام شد.