مقاله تکوین و تحول قهرمانان در گذر از اسطوره به حماسه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی (زبان و ادبیات فارسی) از صفحه ۶۳ تا ۸۵ منتشر شده است.
نام: تکوین و تحول قهرمانان در گذر از اسطوره به حماسه
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تکوین
مقاله تحول
مقاله قهرمان
مقاله اسطوره
مقاله حماسه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خوارزمی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صرفی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مدبری محمود
جناب آقای / سرکار خانم: شریف پور عنایت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اسطوره ها همیشه به یک حال نمی مانند، بلکه با گذر زمان برخی از آنها با شکل جدیدتر به صورت داستان های حماسی نمودار می شوند. در این تغییر و تبدیل، دگرگونی هایی در داستان اسطوره ای صورت می پذیرد. دلایل گوناگونی برای تبدیل اسطوره به حماسه وجود دارد و داستان ها در طی تحول خود به جابه جایی، شکستگی، قلب، حذف و … دچار می گردند. در ورود اسطوره به حماسه، قهرمان ها هم از این تغییر به کنار نمی مانند. در این جستار نگارندگان با بررسی الگوهای اسطوره ای و حماسی، این تغییر و تبدیل ها را بررسی کرده اند.