سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مصالح ساختمانی و تکنولوژی های نوین در مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کمال پاک نژاد – عضو هیات علمی و مدیر گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان

چکیده:

در سالهای اخیر روشهای اجزای محدود به صورت چشمگیری توسعه یافته اند که در محدوده مکانیک خاک و سنگدر حل مسائل متعددی نظیر تحلیل شیبها، سدها و خاکریزها، جریان آب در محیط متخلخل، تحلیل پی های عمیق وسطحی، تحکیم و آنالیز دینامیکی سازه های خاکی و غیره مورد استفاده قرار می گیرند. در بحث پایداری شیب و تعیینضریب اطمینان در روش اجزای محدود از تکنیک کاهش مقاومت برشی استفاده می شود.در این تحقیق، تکنیک کاهش مقاومت برشی در تحلیل پایداری شیبها و محاسبه ضریب اطمینان مورد بررسی قرارگرفته است. همچنین تاثیر پارامترهای مختلف مانند بارگذاری خارجی، فاصله سربار خارجی از تاج شیب، مشخصات هندسی شیب، مشخصات خاک( ضریب ارتجاعی e،ضریب پواسن ᶣ زاویه اتساع ᴪ و پارامترهای مقاومت برشی θ و cو همچنین وضعیت آب زیر زمینی روی پایداری شیب مورد ارزیابی قرار گرفته است. جهت انجام تحقیق از برنامه Plaxis که بر اساس روش اجزای محدود است استفاده شده است. به همین منظور شیب ساده ای در حالت های مختلف مدل شده و با توجه به پارامترهای مختلف مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایجنشان می دهند که تکنیک کاهش مقاومت برشی ابزاری قدرتمند برای تحلیل پایداری و مطالعه گسیختگی پیش روندهدر شیبهای خاکی می باشد که بر خلاف روش های تعدل حدی امکان مطالعه پارامتریک را در اختیار می گذارد.