سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

سیدمحمد مشکانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
لعیاسادات صادقیان –
سوده ذوالفقاری –

چکیده:

خشک کردن مواد غذایی از روشهای متداول درنگهداری مواد غذایی خصوصا مواد پودری می باشد لذا حفظ حالت پودری دارای اهمیت زیادی می باشد رفتار چسبندگی پودرهای غذایی حاصل از فرایندهای خشک کردن درطول ده های مختلف بهجهت رسیدن به بالاترین کیفیت پودر همراه مورد توجه محققن بوده است دراین مقاله به نقش چسبندگی درصنعت غذاهای پودری و همچنین بررسی خصوصیات توسعه تکنیکهای اندازه گیری چسبندگی پرداخته شده است از جمله این تکنیک ها می توان به روش پروانه ای چرخشی آمپول ردیابی نوری دمش وپنوماتیک اشاره کرد همچنیندراین مقاله سعی شده که رفتار چسبندگی پودرهای مواد غذایی درآنالیز دمای انتقال شیشه ای مورد بررسی قرارگیرد.