سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد علی زنگنه اسدی – استادیار گروه جغرافیا طبیعی دانشگاه سبزوار
افروز بهروجه – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی دانشگاه سبزوار

چکیده:

مطالعات شناسایی کارست به طور خلاصه شامل تفکیک سازندهای زمین شناسی گوناگون از نظر تراوایی مشخص نمودن پدیده های کارستی مشخص نمودن واحدهای لیتولوژی دارای توان کارستی شدن مشخص نمودن موقعیت آبخوانهای کارستی و دیگر موارد مرتبط با آن می باشد اما به دلیل اهمیتی که این زمین شکلها در سالهای اخیر در تامین منابع آب پیدا کرده از این جنبه بسیار قابل توجه می باشد از مهمترین موارد مرتبط با تشکیل منابع آب کارست فرسایش بخصوص توسعهزیرسطحی آن می باشد که فضای مناسب برای تراوش تجمع و ذخیره آب را در اعمال فراهم اورده است با وجود این توسعه سیمای مورفولوژیکی هیدرولوژیکی حاصله از فرسایش کارستی دارای قابلیت ها توانمندیها ی طبیعی و توسعه پتانسیل های بسیاری نظیر تامین ذخایر آب انرژی هیدروالکتریسیته تدارک مصالح ساختمانی تفریحات سالم و جغرافیای گذران اوقات فراغت و بالاخره جاذبه های توریستی و صنعت گردشگری هستند که مدیران برنامه ریزان و سیاستگزاران محیطی باید به آن توجه خاص داشته باشند و با مدنظر قرار دادن تعادل زیست محیطی برای نیل به توسعه پایدار تلاش کنند.