سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اعظم السادات نوربخش – گروه مهندسی کامپیوتر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، ایران
علی برومندنیا – گروه مهندسی کامپیوتر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب ، تهران، ا

چکیده:

در این مقاله ، روشهای مورد استفاده جهت بازیابی تصویر بر اساس محتوا موردبررسی قرار خواهند گرفت. در مقالات بسیاری تکنیک های جدیدی برای بازیابی تصویر بر اساس محتوا ارائه شده است که بدون مقایسه دقیق با سایر روشها ،روش موردنظر خود را مناسبترین روش خوانده اند. در این تحقیق ، ابتدا انواع مختلف ویژگی برای بازیابی تصویر بر اساس محتوا مورد بررسی قرار گرفته ونحوه تشخیص کیفیت آنها ارائه شد. همچنین روشهای مختلف بررسی ویژگی های معنائی تشریح شده است. معماری یک سیستم بازیابی تصویر بر اساس محتوا ارائه گردید و برخی از سیستم های موجود معرفی شدند